Sonosprodukt visas med statusen ”inte ansluten” i appen

  • Mobil enhet krävs
  • Sonos S2 krävs

I den här artikeln beskrivs vad du kan göra om en Sonosprodukt har statusen ”inte ansluten” på fliken System eller Inställningsfliken. Den här statusen kan visas om Sonosprodukten har förlorat kontakten med nätverket eller oväntat stängts av.

Om Sonossystemet inte fungerar alls och appen visar felmeddelandet ”Kan inte ansluta till Sonos”, se artikeln Kan inte ansluta till Sonos.

Använd appen för att återansluta produkten


Sonosappen kan hjälpa dig att återansluta produkter som inte längre är anslutna till nätverket. Den kontrollerar vilka produkter som har anslutningsproblem och guidar dig genom felsökningsåtgärder som att starta om routern.

  1. Tryck på namnet på den produkt som visas med statusen ”inte ansluten” på fliken System.
  2. Tryck på Ja när du blir tillfrågad om du vill åtgärda problemet.
  3. Följ anvisningarna i appen för att återansluta Sonosprodukten.

Förhindra att Sonosprodukter visas som ”inte ansluten” i framtiden

Om dina Sonosprodukter ofta visas med statusen ”inte ansluten” kan det hända att de har problem med att upprätthålla anslutningen till nätverket.


Flytta Sonosprodukten närmare routern

Om produkten är placerad långt från routern kan den ha svårt att upprätthålla anslutningen till det trådlösa nätverket. Prova att flytta produkten närmare routern för att undvika anslutningsproblem i framtiden. Om du har ett trådbundet installerat Sonossystem flyttar du istället produkten närmare den Sonosprodukt som står närmast.


Eliminera eventuella nätverksstörningar

Störningar i trådlösa nätverk kan leda till problem, som att Sonosprodukter tappar sin nätverksanslutning.

Läs vår artikel om att Minska störningar i trådlösa nätverk för information om hur du kan undvika störningar genom att byta trådlös kanal eller flytta Sonos längre från vissa typer av elektronisk utrustning.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.