Sonos LED-lampor

Den här artikeln täcker betydelsen av de olika färgerna och mönstren som visas av lamporna på Sonos-produkter.

För att lära dig om placeringen av alla lampor på din Sonos-produkt, kontrollera avsnittet "Kontroller och lampor" i din produkts användarguide.


Statuslampa - Högtalare och komponenter

På Sonos högtalare, bärbara högtalare och komponenter sitter statuslampan på framsidan eller ovansidan av produkten, vanligtvis nära touchkontrollerna eller knapparna.Fast vitt

Sonos-produkten är påslagen och fungerar korrekt.

Om lampan på en Sonos-produkt lyser med ett fast vitt sken, men produkten inte visas i Sonos-appen, följ anvisningarna i Produkter som saknas i Sonos-appen.Inget ljus

Sonos-produkten är inte påslagen. Kontrollera att strömkabeln är ordentligt isatt både i Sonos-produkten och ett fungerande eluttag. Om du har en bärbar Sonos-högtalare kan du slå på den igen med strömknappen eller genom att placera den på strömbasen.

Statuslampan kan också stängas av i Sonosappen. Om din Sonosprodukt fungerar som den ska och visas i Sonosappen kan du aktivera eller inaktivera statuslampan i menyn Inställningar. På hemmabiohögtalare från Sonos är statuslampan avstängd som standard.Blinkande vitt

Sonos-produkten är påslagen och startar upp.

När en Sonos-produkt ansluter till WiFi kommer statuslampan också att blinka vitt medan den väntar på att ansluta till nätverket.Fast grönt

Sonos-produkten är på mute. Du kan öka volymen via Sonos-appen eller med volymkontrollerna på själva produkten.Blinkande grönt

Sonos-produkten är påslagen och redo att installeras. Den har inte konfigurerats eller anslutits till ett Sonos-system än.

Om Sonos-produkten inte är helt ny betyder en blinkande grön lampa att den har återställts och är redo att installeras.Långsamt blinkande grönt

Detta ljus visas på hemmabiosurrounds som har inaktiverats med Sonos-appen.

Du kan återaktivera surroundhögtalare i hemmabiosystemet under fliken  Inställningar i Sonos-appen för iOS eller Android. Under Om mitt system, välj din hemmabioprodukt i listan, välj sedan Surroundljud och aktivera alternativet Surroundhögtalare igen.Fast orange

Under installationen betyder ett fast orange sken att Sonos-produkten inte lyckades slutföra installationsprocessen. Du kan nollställa denna status genom att starta om Sonos-produkten.

Ett fast orange sken kan också betyda att Sonos-produkten är överhettad. Stäng av produkten och låt den svalna innan du försöker slå på den igen. Om lampan fortfarande lyser med ett fast orange sken bör du kontakta Sonos kundtjänst.Blinkande orange

Under installationen blinkar statuslampan med ett orange sken medan Sonos-produkten upprättar en anslutning.

Statuslampan kan blinka snabbt med ett orange sken när du trycker på Spela upp/pausa-knappen på en Sonos-produkt. Detta betyder att det inte finns någonting i uppspelningskön eller att ingenting har spelats upp nyligen. Om detta händer kan du istället använda Sonos-appen för att börja spela upp någonting.
Blinkande rött

En ny (eller återställd) Sonos-produkt kommer att visa ett blinkande rött ljus om den inte installeras inom 30 minuter efter att den slagits på. Du kan avbryta detta tillstånd genom att starta om din Sonos-produkt.

Fast blå

Sonos-produkten har anslutit till en enhet i Bluetooth-läge. Observera att lampan kommer att förbli fast blå om Sonos-produkten förlorar anslutningen till enheten.Blinkande mönster av rött, vitt, orange och grönt

Sonos-produkten är i ett hårdvarudiagnostikläge. Du kan avbryta detta genom att trycka på produktens Anslut-knapp. Om din produkt inte har en Anslut-knapp kan du trycka på Spela upp/Pausa eller Tysta-knappen istället.


Statuslampa - Sonos Ace

Statuslampan på Sonos Ace finns på vänster öronkåpa bredvid ström-/Bluetoothknappen. Observera att statuslampan automatiskt stängs av när du bär Sonos Ace.

Blinkar blått

Sonos Ace är i Bluetoothanslutningsläge och är tillgänglig för att ansluta till en Bluetoothenhet.

Statuslampan blinkar snabbt blått när den försöker återansluta till en tidigare Bluetoothenhet.

Fast blått

Sonos Ace är ansluten till en Bluetoothenhet.

Fast vitt

Sonos Ace är påslagen, men inte ansluten till en Bluetooth-enhet.

Statuslampan visar också fast vitt när Sonos Ace använder TV Audio Swap eller är ansluten till en ljudenhet med en USB-C-kabel.

Fast orange

Sonos Ace är ansluten till ström och laddar sitt batteri.

Blinkande orange

Batteriet är under 15%.

Blinkande orange och vitt

Sonos Ace utför en programuppdatering.

Blinkande rött

Sonos Ace är i ett felaktigt tillstånd eller misslyckas med att ladda sitt batteri. Kontakta Sonos kundtjänst om din Sonos Ace visar ett blinkande rött ljus.

Mikrofonlampa

Sonos-produkter med mikrofoner har en vit LED-mikrofonlampa för att visa om mikrofonen är på eller av.


Inget ljus

Mikrofonen på Sonos-produkten är inaktiverad. Röstassistenter och automatisk Trueplay™ är inte tillgängliga.


Fast vitt

Mikrofonen är aktiverad.

Ljus för rösttjänster

Sonos-produkter med en knapp för rösttjänster låter dig växla tillagda rösttjänster av eller på. Lampan ovanför knapparna för rösttjänster visar om rösttjänsterna är aktiverade eller inaktiverade.

Inget ljus

Rösttjänster är inaktiverade, eller inga rösttjänster har lagts till i denna Sonos-produkt.


Fast vitt

Rösttjänster är aktiverade och du kan använda din röst för att styra Sonos med denna produkt.


Batterilampa

Bärbara Sonos-högtalare har en batterilampa som visar laddnings- och batteristatus.Fast orange

Den bärbara Sonos-högtalaren laddas. Lampan kommer att lysa i tio sekunder efter att högtalaren har anslutits till ström. Högtalaren fortsätter att ladda när lampan släcks.Blinkande orange

Den bärbara Sonos-högtalaren har lågt batteri:

  • Move, Roam, Roam SL och Roam 2: Batteriet är under 15%
  • Move 2: Batteriet är under 6%.Blinkande rött

Den bärbara Sonos-högtalaren upplever ett fel. Om du ser ett blinkande rött batteriljus, kontakta Sonos support.


Ljuset på Roams trådlösa laddare

Blinkande rött

Roams trådlösa laddare visar ett blinkande rött ljus när det föreligger ett fel. Om du ser ett blinkande rött ljus på din trådlösa laddare, kontakta Sonos support.


Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.