Sonos LED-lampor

I den här artikeln beskrivs betydelsen av olika färger och mönster som lamporna på Sonos-produkterna visar.


Statuslampa

Statuslampan sitter på framsidan eller ovansidan av din Sonos-produkt, vanligtvis nära touchkontrollerna eller knapparna.
Inget ljus

Sonos-produkten är inte påslagen. Kontrollera att strömkabeln är ordentligt isatt både i Sonos-produkten och ett fungerande eluttag. Om du har en bärbar Sonos-högtalare kan du slå på den igen med strömknappen eller genom att placera den på strömbasen.

Statuslampan kan också stängas av i Sonosappen. Om din Sonosprodukt fungerar som den ska och visas i Sonosappen kan du aktivera eller inaktivera statuslampan på fliken Inställningar. På hemmabiohögtalare från Sonos är LED-lampan avstängd som standard.Blinkande vitt

Sonos-produkten håller på att startas efter att ha anslutits till ström. Statuslampan blinkar också med vitt sken medan produkten väntar på att anslutas till nätverket.Fast grönt

Sonos-produktens ljud är avstängt. Du kan höja volymen i Sonos-appen eller med volymkontrollerna på själva produkten.Blinkande grönt

Sonos-produkten är påslagen och redo att installeras. Den har inte konfigurerats eller anslutits till ett Sonos-system än.

Om Sonos-produkten inte är helt ny betyder en blinkande grön lampa att den har återställts och är redo att installeras.Långsamt blinkande grönt

Lampan visas på surroundhögtalare i hemmabiosystem som har inaktiverats från Sonos-appen.

Du kan återaktivera surroundhögtalare i hemmabiosystemet under fliken  Inställningar i Sonos-appen för iOS eller Android. Välj din hemmabioprodukt i listan under System. Tryck sedan på Surroundljud och aktivera alternativet Surroundhögtalare igen.Fast orange

Under installationen betyder ett fast orange sken att Sonos-produkten inte lyckades slutföra installationsprocessen. Du kan nollställa denna status genom att starta om Sonos-produkten.

Ett fast orange sken kan också betyda att Sonos-produkten är överhettad. Stäng av produkten och låt den svalna innan du försöker slå på den igen. Om lampan fortfarande lyser med ett fast orange sken bör du kontakta Sonos kundtjänst.Blinkande orange

Under installationen blinkar statuslampan med ett orange sken medan Sonos-produkten upprättar en anslutning.

Statuslampan kan blinka snabbt med ett orange sken när du trycker på Spela upp/pausa-knappen på en Sonos-produkt. Detta betyder att det inte finns någonting i uppspelningskön eller att ingenting har spelats upp nyligen. Om detta händer kan du istället använda Sonos-appen för att börja spela upp någonting.Blinkande orange och vitt

Statuslampan blinkar i orange och vitt medan Sonos-produkten uppdateras.

Om du håller på att återställa Sonos-produkten blinkar statuslampan i orange och vitt medan återställningen pågår.

I sällsynta fall indikerar en statuslampa som blinkar i orange och vitt att någonting är fel. Om produkten är en Amp eller Connect:Amp hittar du anvisningar om felsökning i vår artikel om inget ljud från Amp och en blinkande lampa med orange och vitt ljus. Annars ber vi att du kontaktar Sonos kundtjänst.Blinkande rött

En ny (eller återställd) Sonos-produkt blinkar med rött sken om den inte installeras inom 30 minuter efter att den slogs på. Du kan nollställa denna status genom att starta om Sonos-produkten.
Blinkande blått

Den bärbara Sonos-produkten är i Bluetooth-läget och tillgänglig för anslutning till andra enheter via Bluetooth.Fast blått

Den bärbara Sonos-produkten är ansluten till en enhet via Bluetooth. Observera att lampan fortsätter lysa med ett fast blått sken om anslutningen mellan Sonos-produkten och den andra enheten bryts.Blinkande sekvens i rött, vitt, orange och grönt

Sonos-produkten befinner sig i ett hårdvarufelsökningsläge. Du kan lämna det här läget genom att trycka på produktens anslutningsknapp. Om produkten inte har någon anslutningsknapp kan du istället trycka på Spela upp/pausa- eller Ljud av-knappen.


Mikrofonlampa

Sonos-produkter som är utrustade med mikrofoner har en vit mikrofonlampa som visar om mikrofonen är på eller av.Inget ljus

Mikrofonen på Sonos-produkten är avstängd. Varken röstassistenter eller automatisk Trueplay™ är tillgängliga.Fast vitt

Mikrofonen är påslagen.


Rösttjänstlampa

Sonosprodukter med en rösttjänstknapp ger dig möjlighet att slå av och på eventuella rösttjänster som har lagts till. Lampan ovanför rösttjänstknapparna visar om rösttjänster är aktiverade eller inaktiverade.Inget ljus

Rösttjänster är inaktiverade eller så har inga rösttjänster lagts till på den här Sonosprodukten.


Fast vitt

Rösttjänster är aktiverade och du kan använda rösten för att styra Sonos via den här produkten.Batterilampa

Bärbara Sonos-produkter har en batterilampa som visar laddnings- och batteristatus.Fast orange

Den bärbara Sonos-produkten laddas. Lampan lyser i tio sekunder efter att den bärbara produkten har anslutits till ström. Produkten fortsätter att laddas när lampan har slocknat.Blinkande orange

Den bärbara Sonosprodukten har låg batterinivå:

  • Move, Roam och Roam SL: Batterinivån är lägre än 15 %
  • Move 2: Batterinivån är lägre än 6 %.Blinkande rött

Det är något fel på den bärbara Sonos-produkten. Om batterilampan blinkar rött bör du kontakta Sonos kundtjänst.


Lampa på trådlös laddare för Roam

Blinkande rött

Lampan på den trådlösa laddaren för Roam blinkar med rött sken när det är något fel på den. Om lampan på den trådlösa laddaren blinkar rött bör du kontakta Sonos kundtjänst.


Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.