Sonos LED-lys

Denne artikel dækker betydningen af de forskellige farver og mønstre, som vises af lysene på Sonos-produkter.

For at lære om placeringen af alle lysene på dit Sonos-produkt, tjek afsnittet "Kontroller og lys" i din produkts Brugervejledning.


Statuslys - Højttalere og komponenter

På Sonos-højttalere, bærbare højttalere og komponenter er statuslyset placeret på forsiden eller toppen af produktet, som regel i nærheden af touch- eller knapbetjeningen.Konstant hvidt

Sonos-produktet er tændt og fungerer, som det skal.

Hvis dit Sonos-produkt viser et konstant hvidt lys, men ikke vises i Sonos-appen, skal du følge trinnene i Produkter mangler i Sonos-appen.Intet lys

Sonos-produktet er ikke tændt. Sørg for, at strømkablet er sat rigtigt ind i Sonos-produktet og i en stikkontakt, der fungerer. Hvis du har en bærbar Sonos-højttaler, så tænd den igen ved at bruge tænd/sluk-knappen eller ved at sætte den på opladningsfoden.

Statuslyset kan også deaktiveres via Sonos-appen. Hvis dit Sonos-produkt fungerer korrekt og vises i Sonos-appen, kan du slå statuslyset til eller fra i menuen Indstillinger. Nogle Sonos hjemmebiografhøjttalere har statuslyset som standard deaktiveret.Blinkende hvidt

Sonos-produktet er tændt og starter op.

Når et Sonos-produkt forbinder til WiFi, vil statuslyset også blinke hvidt, mens det venter på netværksforbindelse.Konstant grønt

Sonos-produktet er på lydløs. Du kan øge lydstyrken via Sonos-appen eller lydstyrkekontrollerne på selve produktet.Blinkende grønt

Sonos-produktet er tændt og klar til opsætning. Produktet er endnu ikke konfigureret eller sluttet til et Sonos-system.

Hvis dit Sonos-produkt ikke er helt nyt, betyder et blinkende grønt lys, at produktet er blevet nulstillet og er klar til at blive opsat.Langsomt blinkende grønt

Dette lys vises på hjemmebiografens surroundhøjttalere, der er blevet deaktiveret ved brug af Sonos-appen.

Du kan genaktivere din hjemmebiografs surroundhøjttalere i Sonos-appen til iOS eller Android under  Indstillinger-menuen. Under Om mit system skal du vælge dit hjemmebiografprodukt fra listen og derefter vælge Surroundlyd og genaktivere Surroundhøjttalere-muligheden.Konstant orange

Under opsætning betyder et konstant orange lys, at Sonos-produktet ikke kunne gennemføre opsætningsprocessen. Du kan rydde denne tilstand ved genstarte dit Sonos-produkt.

Et konstant orange lys kan også betyde, at Sonos-produktet er overophedet. Sluk for dit Sonos-produkt, og lad det køle ned, før du forsøger at tænde det igen. Hvis lyset fortsætter med at være konstant orange, kontakt Sonos Support.Blinkende orange

Under opsætning blinker statuslyset orange, mens Sonos-produktet opretter en forbindelse.

Statuslyset kan blinke orange hurtigt, når du trykker på Play/Pause-knappen på et Sonos-produkt. Det betyder, at der ikke er noget i afspilningskøen, eller at intet blev afspillet for nylig. Hvis det sker, kan du bruge Sonos-appen til at starte en afspilning i stedet for.
Blinkende rødt

Et nyt (eller nulstillet) Sonos-produkt vil vise et blinkende rødt lys, hvis det ikke bliver opsat inden for 30 minutter efter tænding. Du kan afbryde denne tilstand ved at genstarte dit Sonos-produkt.

Konstant blå

Sonos-produktet er forbundet med en enhed i Bluetooth-tilstand. Bemærk, at lyset vil forblive konstant blåt, hvis Sonos-produktet mister forbindelsen til enheden.Blinkende mønster af rød, hvid, orange og grøn

Sonos-produktet er i en hardware-diagnostisk tilstand. Du kan rydde dette ved at trykke på produktets Join-knap. Hvis dit produkt ikke har en Join-knap, kan du trykke på Play/Pause eller Mute-knappen i stedet.


Statuslampe - Sonos Ace

Sonos Aces statuslampe er placeret på venstre ørekop ved siden af Tænd-sluk/Bluetooth-knappen. Bemærk, at statuslampen automatisk slukker, mens du har Sonos Ace på.

Blinker blåt

Sonos Ace er i Bluetooth-parringstilstand og er klar til at forbinde til en Bluetooth-enhed.

Statuslampen vil hurtigt blinke blåt, når den forsøger at genoprette forbindelse til en tidligere Bluetooth-enhed.

Konstant blå

Sonos Ace er forbundet med en Bluetooth-enhed.

Konstant hvidt

Sonos Ace er tændt, men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed.

Statuslampen vil også vise konstant hvidt, når Sonos Ace bruger TV Audio Swap eller er forbundet til en lydenhed via et USB-C-kabel.

Konstant orange

Sonos Ace er tilsluttet strøm og oplader sit batteri.

Blinkende orange

Batteriet er under 15%.

Blinkende orange og hvid

Sonos Ace udfører en softwareopdatering.

Blinkende rød

Sonos Ace er i en fejltilstand eller kan ikke oplade sit batteri. Kontakt Sonos Support, hvis din Sonos Ace viser et blinkende rødt lys.

Mikrofonlys

Sonos-produkter med mikrofoner har et hvidt LED-mikrofonlys for at indikere, om mikrofonen er tændt eller slukket.


Intet lys

Mikrofonen på Sonos-produktet er deaktiveret. Voice Assistants og automatisk Trueplay™ er ikke tilgængelige.


Konstant hvidt

Mikrofonen er aktiveret.

Lys for stemmetjenester

Sonos-produkter med en knap til stemmetjenester giver dig mulighed for at slå tilføjede stemmetjenester til eller fra. Lyset over knapperne til stemmetjenester indikerer, om stemmetjenesterne er aktiverede eller deaktiverede.

Intet lys

Voice services er deaktiveret, eller der er ikke tilføjet nogen voice services til dette Sonos-produkt.


Konstant hvidt

Voice services er aktiveret, og du kan bruge din stemme til at styre Sonos med dette produkt.


Batterilys

Bærbare Sonos-højttalere har et batterilys, der viser opladnings- og batteristatus.Konstant orange

Den bærbare Sonos-højttaler oplader. Lyset vil vise i ti sekunder, efter højttaleren er blevet tilsluttet strøm. Højttaleren vil fortsætte med at oplade, når lyset slukker.Blinkende orange

Den bærbare Sonos-højttaler har lavt batteri:

  • Move, Roam, Roam SL, og Roam 2: Batteriet er under 15%
  • Move 2: Batteriet er under 6%.Blinkende rødt

Den bærbare Sonos-højttaler oplever en fejltilstand. Hvis du ser et blinkende rødt batterilys, kontakt Sonos Support.


Roam trådløs opladers lys

Blinkende rødt

Roam trådløse oplader viser et blinkende rødt lys, når den oplever en fejltilstand. Hvis du ser et blinkende rødt lys på din trådløse oplader, kontakt Sonos Support.


Har du stadig brug for hjælp?

Vores teknikere kan hjælpe via telefon eller livechat. Du kan også stille spørgsmål til og finde svar fra andre Sonos-ejere i vores Sonos Community.