SONOS LED-lys

Denne artikkelen beskriver betydningen av de forskjellige fargene og mønstrene som lysene på Sonos-produktene danner.


Statuslys

Statuslyset er plassert foran eller på toppen av Sonos-produktet, vanligvis nær berørings- eller knappekontrollene.
Ingen lys

Sonos-produktet er ikke slått på. Kontroller at strømledningen sitter helt i Sonos-produktet og en fungerende strømkontakt. Hvis du har en bærbar Sonos-høyttaler, slå den på igjen med av/på-knappen eller ved å sette den på ladesokkelen.

Statuslyset kan også deaktiveres med Sonos-appen. Hvis Sonos-produktet fungerer som det skal og vises i Sonos-appen, kan du aktivere eller deaktivere statuslyset på fanen Innstillinger. På noen Sonos-hjemmekinohøyttalere er LED-statuslyset deaktivert som standard.Blinker hvitt

Sonos-produktet starter etter at strømkabelen er satt inn. Statuslyset vil også blinke hvitt mens det venter på å kobles til nettverket.Jevnt grønt

Sonos-produktet er satt på lydløs. Du kan øke volumet med Sonos-appen eller volumstyringen på selve produktet.Blinker grønt

Sonos-produktet er slått på og klart for konfigurering. Den er ennå ikke konfigurert eller koblet til et Sonos-anlegg.

Hvis Sonos-produktet ikke er helt nytt, betyr et blinkende grønt lys at produktet ble tilbakestilt og er nå klart for konfigurering.Blinker sakte grønt

Dette lyset vises på hjemmekinoens surroundhøyttalere som har blitt deaktiverte med Sonos-appen.

Du kan reaktivere surroundhøyttalerne for hjemmekino på fanen  Innstillinger i Sonos-appen for iOS eller Android. Fra System velger du hjemmekinoproduktet ditt fra listen. Deretter trykker du på Surroundlyd og reaktiverer alternativet Surroundhøyttalere.Jevnt oransje

Under konfigurering betyr et jevnt oransje lys at Sonos-produktet ikke kunne fullføre konfigureringsprosessen. Du kan løse dette ved å starte Sonos-produktet på nytt.

Et jevnt oransje lys kan også bety at Sonos-produktet har blitt overopphetet. Slå av Sonos-produktet og la det få kjøle seg ned før du prøver å slå det på igjen. Hvis lyset fortsatt er jevnt oransje, må du kontakte brukerstøtte for Sonos.Blinker oransje

Under konfigureringen vil statuslyset blinke oransje mens Sonos-produktet etablerer en forbindelse.

Statuslyset kan blinke raskt oransje etter at du trykker på Spill av / sett på pause-knappen på et Sonos-produkt. Dette betyr at det ikke er noe i avspillingskøen eller at ingenting er spilt av i det siste. Hvis dette skjer, bruker du Sonos-appen til å finne noe å spille i stedet.
Blinker rødt

Et nytt (eller tilbakestilt) Sonos-produkt vil vise et blinkende rødt lys hvis det ikke er konfigurert innen 30 minutter etter at det ble slått på. Du kan løse dette ved å starte Sonos-produktet på nytt.
Blinker blått

Det bærbare Sonos-produktet er i Bluetooth-paringsmodus og tilgjengelig for å kobles sammen med en enhet over Bluetooth.Jevnt blått

Det bærbare Sonos-produktet har koblet seg til en enhet i Bluetooth-modus. Merk at lyset fortsetter å være jevnt blått hvis Sonos-produktet mister forbindelsen med enheten.Blinkende mønster i rødt, hvitt, oransje og grønt.

Sonos-produktet er i modus for maskinvarediagnostikk. Du kan løse dette ved å trykke på produktets Join-knapp. Hvis produktet ikke har en Join-knapp, kan du i stedet trykke og holde inne Spill av / sett på pause- eller Mute-knappen i stedet.


Mikrofonlys

Sonos-produkter med mikrofoner har et hvitt LED-mikrofonlys for å vise om mikrofonen er på eller av.Ingen lys

Mikrofonen på Sonos-produktet er deaktivert. Stemmeassistenter og Automatisk Trueplay™ er ikke tilgjengelig.Jevnt hvitt

Mikrofonen er aktivert.


Stemmetjenestelys

Sonos-produkter med en stemmetjenesteknapp lar deg slå alle stemmetjenester som er lagt til, av eller på. Lyset ovenfor stemmetjenesteknappen angir om stemmetjenester er aktivert eller deaktivert.Ingen lys

Stemmetjenester er deaktivert, eller ingen stemmetjenester har blitt lagt til på dette Sonos-produktet.


Jevnt hvitt

Stemmetjenester er aktivert, og du kan bruke stemmen til å styre Sonos på dette produktet.Batterilys

Bærbare Sonos-produkter har et batterilys som viser lade- og batteristatus.Jevnt oransje

Det bærbare Sonos-produktet lades. Lyset vises i ti sekunder etter at det bærbare Sonos-produktet har blitt koblet til strøm. Produktet vil fortsette å lade når lyset slås av.Blinker oransje

Det bærbare Sonos-produktet har lavt batteri:

  • Move, Roam og Roam SL: Batteriet er under 15 %
  • Move 2: Batteriet er under 6 %.Lys på Roam trådløs lader

Blinker rødt

Roams trådløse lader viser et blinkende rødt lys når den er i en feiltilstand. Hvis du ser et blinkende rødt lys på den trådløse laderen, ta kontakt med brukerstøtte for Sonos.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.