SONOS LED-lys

Denne artikkelen dekker betydningen av de forskjellige fargene og mønstrene som vises av lysene på Sonos-produkter.

For å lære om plasseringen av alle lysene på Sonos-produktet ditt, sjekk avsnittet «Kontroller og lys» i produktets Brukerveiledning.


Statuslys - Høyttalere og komponenter

På Sonos-høyttalere, bærbare høyttalere og komponenter er statuslyset plassert foran eller på toppen av produktet, vanligvis nær berørings- eller knappekontrollene.Jevnt hvitt

Sonos-produktet er slått på og fungerer som det skal.

Hvis Sonos-produktet har et jevnt hvitt lys, men mangler i Sonos-appen, følg trinnene i Produkter mangler fra Sonos-appen.Ingen lys

Sonos-produktet er ikke slått på. Kontroller at strømledningen sitter helt i Sonos-produktet og en fungerende strømkontakt. Hvis du har en bærbar Sonos-høyttaler, slå den på igjen med av/på-knappen eller ved å sette den på ladesokkelen.

Statuslyset kan også deaktiveres med Sonos-appen. Hvis Sonos-produktet fungerer som det skal og vises i Sonos-appen, kan du aktivere eller deaktivere statuslyset i innstillingsmenyen. På noen Sonos-hjemmekinohøyttalere er statuslyset deaktivert som standard.Blinker hvitt

Sonos-produktet er slått på og starter opp.

Når et Sonos-produkt kobler seg til WiFi, vil statuslyset også blinke hvitt mens det venter på å koble seg til nettverket.Jevnt grønt

Sonos-produktet er dempet. Du kan øke volumet ved å bruke Sonos-appen eller volumkontrollene på selve produktet.Blinker grønt

Sonos-produktet er slått på og klart for konfigurering. Den er ennå ikke konfigurert eller koblet til et Sonos-anlegg.

Hvis Sonos-produktet ikke er helt nytt, betyr et blinkende grønt lys at produktet ble tilbakestilt og er nå klart for konfigurering.Sakte blinkende grønt

Dette lyset vises på hjemmekino-surroundsystemer som har blitt deaktivert ved bruk av Sonos-appen.

Du kan reaktivere surroundhøyttalerne for hjemmekino i Sonos-appen for iOS eller Android på  Innstillinger-menyen. Under Om anlegget mitt velger du hjemmekinoproduktet ditt fra listen, deretter velger du Surroundlyd og reaktiverer Surroundhøyttalere-alternativet.Jevnt oransje

Under konfigurering betyr et jevnt oransje lys at Sonos-produktet ikke kunne fullføre konfigureringsprosessen. Du kan løse dette ved å starte Sonos-produktet på nytt.

Et jevnt oransje lys kan også bety at Sonos-produktet har blitt overopphetet. Slå av Sonos-produktet og la det få kjøle seg ned før du prøver å slå det på igjen. Hvis lyset fortsatt er jevnt oransje, kontakte brukerstøtte for Sonos.Blinker oransje

Under konfigureringen vil statuslyset blinke oransje mens Sonos-produktet etablerer en forbindelse.

Statuslyset kan blinke raskt oransje etter at du trykker på Spill av / sett på pause-knappen på et Sonos-produkt. Dette betyr at det ikke er noe i avspillingskøen eller at ingenting er spilt av i det siste. Hvis dette skjer, bruker du Sonos-appen til å finne noe å spille i stedet.
Blinker rødt

Et nytt (eller tilbakestilt) Sonos-produkt vil vise et blinkende rødt lys hvis det ikke er konfigurert innen 30 minutter etter at det er slått på. Du kan fjerne denne tilstanden ved å starte Sonos-produktet på nytt.
Blinkende blått

Sonos-produktet er i Bluetooth-paremodus og er tilgjengelig for tilkobling med en enhet via Bluetooth.Jevnt blått

Sonos-produktet har koblet seg til en enhet i Bluetooth-modus. Merk at lyset vil forbli jevnt blått hvis Sonos-produktet mister forbindelsen til enheten.Blinkende mønster av rødt, hvitt, oransje og grønt

Sonos-produktet er i en maskinvarediagnostisk modus. Du kan løse dette ved å trykke på produktets Bli med-knapp. Hvis produktet ditt ikke har en Bli med-knapp, kan du trykke på Spill av/Pause eller Demp-knappen i stedet.


Statuslys - Sonos Ace

Statuslyset på Sonos Ace er plassert på venstre ørekopp ved siden av Av/på-/Bluetooth-knappen. Merk at statuslyset automatisk slår seg av mens du har på deg Sonos Ace.

Blått blinkende

Sonos Ace er i Bluetooth-paringsmodus og er tilgjengelig for tilkobling til en Bluetooth-enhet.

Statuslyset vil blinke raskt blått når det forsøker å koble til en tidligere Bluetooth-enhet.

Jevnt blått

Sonos Ace er koblet til en Bluetooth-enhet.

Jevnt hvitt

Sonos Ace er slått på, men ikke tilkoblet en Bluetooth-enhet.

Statuslyset vil også vise jevnt hvitt når Sonos Ace bruker TV Audio Swap eller er tilkoblet en lydenhet via en USB-C-kabel.

Jevnt oransje

Sonos Ace er koblet til strøm og lader batteriet sitt.

Blinker oransje

Batteriet er under 15%.

Blinker oransje og hvitt

Sonos Ace utfører en programvareoppdatering.

Blinker rødt

Sonos Ace er i en feiltilstand eller mislykkes i å lade batteriet. Kontakt Sonos Support hvis din Sonos Ace viser et blinkende rødt lys.

Mikrofonlys

Sonos-produkter med mikrofoner har et hvitt LED-mikrofonlys for å indikere om mikrofonen er på eller av.


Ingen lys

Mikrofonen på Sonos-produktet er deaktivert. Voice Assistants og automatisk Trueplay™ er ikke tilgjengelig.


Jevnt hvitt

Mikrofonen er aktivert.

Lys for stemmetjenester

Sonos-produkter med en knapp for stemmetjenester lar deg slå eventuelle lagt til stemmetjenester på eller av. Lyset over knappene for stemmetjenester indikerer om stemmetjenestene er aktivert eller deaktivert.

Ingen lys

Talestyring er deaktivert, eller ingen talestyringstjenester er lagt til dette Sonos-produktet.


Jevnt hvitt

Talestyringstjenester er aktivert, og du kan bruke stemmen din til å styre Sonos med dette produktet.


Batterilys

Bærbare Sonos-høyttalere har et batterilys som viser ladestatus og batteristatus.Jevnt oransje

Den bærbare Sonos-høyttaleren lades. Lyset vil vise i ti sekunder etter at høyttaleren har blitt koblet til strøm. Høyttaleren vil fortsette å lade når lyset slukker.Blinker oransje

Den bærbare Sonos-høyttaleren har lavt batteri:

  • Move, Roam, Roam SL, og Roam 2: Batteriet er under 15%
  • Move 2: Batteriet er under 6%.Blinker rødt

Den bærbare Sonos-høyttaleren opplever en feiltilstand. Hvis du ser et blinkende rødt batterilys, kontakt Sonos-støtte.


Lys på Roam trådløs lader

Blinker rødt

Roam trådløs lader viser et blinkende rødt lys når den opplever en feiltilstand. Hvis du ser et blinkende rødt lys på din trådløse lader, kontakt Sonos Support.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.