Hemmabion eller ett stereopar har statusen Inte konfigurerad

I den här artikeln beskrivs åtgärder som du kan använda när rum med stereopar, Sub, Sub Mini eller hemmabiosystem med surroundhögtalare har statusen Inte konfigurerad. Den här statusen kan visas i följande situationer:

  • För ett stereopar där kommunikationen med den ena högtalaren har brutits


  • För ett hemmabiosystem med surroundhögtalare där kommunikationen med huvudhögtalaren har brutits


  • Vid avbrott i kommunikationen mellan en Sub eller Sub Mini och den högtalare den är kopplad tillKontrollera att produkterna är anslutna till ström

Kontrollera att alla strömsladdar är ordentligt isatta och anslutna till ett fungerande eluttag.

Du kan kontrollera om en produkt är påslagen och svarar genom att trycka på knappen spela upp/pausa och se om statuslampan reagerar.


Starta om dina produkter

Kontrollera att alla produkter som är anslutna till varandra är omstartade. Du hittar anvisningar om hur du startar om varje Sonosprodukt i den här artikeln.

Om någon av produkterna blinkar grönt efter att ha startats om behöver du lägga till den aktuella produkten i systemet igen.


Starta om routern

Ta ur strömkabeln ur routern, vänta i tio sekunder och anslut sedan strömkabeln igen. När routern är påslagen igen, gå tillbaka till Sonos-appen och kontrollera att felmeddelandet ”Inte konfigurerad” inte längre visas för produkterna.


Återupprätta anslutningen mellan produkterna

Återupprätta ett stereopar

Läs om hur du separerar och återansluter högtalarna i vår artikel om stereokoppling.


Återupprätta anslutningen till surroundhögtalare

Börja med att ta bort surroundhögtalarna. När de är borttagna, lägg till surroundhögtalarna på nytt i ditt hemmabiosystem från Sonos.


Återupprätta anslutningen till Sub

Börja med att ta bort Sub eller Sub Mini. När borttagningen är klar, återupprätta anslutningen mellan Sub och den högtalare som den använde tidigare.


Minska risken för signalstörningar

Signalstörningar kan orsaka konfigurationsproblem för ett stereopar eller hemmabiosystem. Läs vår artikel om att minska störningar i trådlösa nätverk för information om hur du kan undvika störningar genom att byta trådlös kanal eller flytta Sonos längre från viss elektronisk utrustning.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.