Krav på fjärrkontroller till tv:n för Sonos hemmabioprodukter

I den här artikeln beskrivs vilka krav som måste uppfyllas för att tv:ns fjärrkontroll ska kunna användas för att styra hemmabioprodukter från Sonos och hur du ställer in några vanliga fjärrkontroller som kräver ytterligare konfiguration.


Sonos-produkter som ansluts via HDMI-ARC

Sonos-produkter som ansluts till tv:n med HDMI-ARC kan användas med både IR- och RF-fjärrkontroller. Kontrollera att CEC är aktiverat på tv:n och att hemmabioprodukten från Sonos är ansluten till HDMI-ARC-uttaget på tv:n. Du hittar mer information om vilka HDMI-anslutningar som krävs för Sonos i vår artikel om krav på tv:n.


Sonos-produkter som ansluts via optisk kabel

Sonos-produkter som ansluts till tv:n med en optisk kabel eller optisk ljudadapter fungerar bara med infraröda fjärrkontroller (IR-kontroller). Om din fjärrkontroll bara använder Bluetooth eller RF (radiofrekvens) kan den behöva konfigureras ytterligare eller kanske inte kan användas tillsammans med Sonos-produkter med en optisk anslutning. Se vår artikel om att identifiera IR-fjärrkontroller om du är osäker på vilken typ av fjärrkontroll du har.

Nedan hittar du några vanliga fjärrkontroller som inte använder IR som standard, utan behöver ställas in för att fungera med Sonos-produkter som anslutits via optisk kabel:

Apple TV
Samsung One
Samsung F-serien
LG Magic Remote


Vissa fjärrkontroller som medföljer en kabel- eller satellit-tv-box öppnar popup-fönster på skärmen när volymen justeras. Om du stöter på det här problemet behöver du programmera fjärrkontrollens volymknappar så att de styr Sonos som en separat ljudenhet, medan resten av fjärrkontrollen fortsätter styra tv:n och kabel-tv-boxen. Läs mer om detta i bruksanvisningen för tv:n eller fjärrkontrollen eller kontakta tillverkaren.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.