Problem med uppdatering

Vanliga lösningar

Prova att göra om uppdateringen

Prova att starta uppdateringen igen från Sonosappen. Om du använder mer än en enhet för att styra Sonos kan du även prova att göra om uppdateringen via en annan Sonosapp.

Starta om routern

Koppla ur routern från strömkällan, vänta i tio sekunder och koppla sedan in den igen. Vänta tills nätverket är tillbaka och gör sedan ett nytt försök att uppdatera Sonos.

Starta om Sonosprodukterna

Starta om alla Sonosprodukter i ditt hem genom att koppla ur strömkabeln, vänta i tio sekunder och därefter sätta i kabeln igen. Om du har en Sonos Move eller Roam behöver du trycka på strömknappen och hålla den intryckt i minst fem sekunder, vänta tio sekunder och därefter trycka på strömknappen igen för att slå på högtalaren. När du har startat om alla Sonosprodukter, kontrollera att de visas i Sonosappen och gör sedan ett nytt försök att utföra uppdateringen.

Minska avståndet till routern

Om din mobila enhet eller bärbara dator har en svag Wi-Fi-signal kan det vara svårt för Sonosappen att utföra uppdateringsprocessen. Flytta enheten närmare routern och gör ett nytt försök att utföra uppdateringen.

Felkoder

Utför följande steg för att ta reda på vilket fel som har uppstått:

  1. Gör ett nytt försök att uppdatera.
  2. När det står ”Uppdateringsproblem” i appen, tryck på Mer information längst ner på skärmen.
  3. Här visas felkoden som eventuellt talar om vilken produkt eller vilket rum felet gäller.

När du har hittat felkoden kan du välja den i följande lista:

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.